Rokometni klub Metlika

Vabilo na občni zbor Rokometnega kluba Metlika

Na podlagi 18. in 20. člena Statuta RK Metlika predsednik Rokometnega kluba Metlika sklicuje:

Izredni občni zbor Rokometnega kluba Metlika, ki bo potekal v četrtek, 26. 7. 2018, s pričetkom ob 19.00 v sejni sobi na naslovu Partizanski trg 4 (nekdanja vzgojiteljska šola).

Pojasnilo: Na izrednem občnem zboru Rokometnega kluba Metlika z dne 21. 4. 2018 so prisotni izvolili novega predsednika kluba Aleša Tudjana in mu dodelili omejen mandat. Namen tokratnega občnega zbora je podaljšanje mandata izvoljenemu predsedniku in predstavitev preteklega dela.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in pozdravni nagovor
2. Obravnava in sprejem poslovnika o delu OZ RK Metlika
3. Potrditev dnevnega reda
4. Izvolitev organov občnega zbora
a. delovnega predsedstva
b. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
c. verifikacijske komisije
5. Podaljšanje mandata predsedniku RK Metlika ter volitve
6. Razno

predsednik RK Metlika
Aleš Tudjan

Podporniki kluba: