Rokometni klub Metlika

Poročilo o mali šoli rokometa 2018/19

Mala šola rokometa je bila namenjena predšolskim otrokom starim 4 – 5 let. Potekala je v telovadnici
Otroškega vrtca Metlika od meseca novembra 2018 do maja 2019. Na tedenski vadbi so se otroci srečevali z
različnimi oblikami naravnega gibanja, s katerimi razvijamo osnovne motorične sposobnosti, ki so
potrebne za skladen razvoj otroka in mu dajejo dobro popotnico za kasnejše aktivno sodelovanje na
športnem področju. V mali šoli rokometa je sodelovalo 14 otrok.


Mentorici Zdenka Kavčič in Maja Kavčič